Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Dyżur wakacyjny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
zdjęcie
 w naszym przedszkolu
01.07.- 17.07.2020r.
Drodzy Rodzice!

W celu organizacji pracy placówki proszę o podjecie decyzji w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym.
Uchwałą Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 20 w Piotrkowie Tryb. oraz Zarządzeniem nr 392 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 14 października 2019r. przedszkole pełni dyżur wakacyjny w okresie 01.07.2020r-17.07.2020r. a przerwę w pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 ustalono w okresie 20.07.2020r-31.08.2020r.
Dzieci, których rodzice maja potrzebę oddania dziecka do placówki w okresie wakacyjnym proszę o kontakt z placówką.
Decyzję proszę podjąć do 22.06.2020r.
                                                                                   
                                                                              Z poważaniem,

                                                                          dyr. Dorota Dziubecka
 
powrót