Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Kadra

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych i pomocniczo - obsługowych.

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu i legitymują się następującymi stopniami awansu zawodowego:

Dorota Dziubecka - nauczyciel dyplomowany – dyrektor


1.Dorota Cieślik -  katecheta – nauczyciel dyplomowany
2.Elżbieta Kardas - nauczyciel mianowany
3.Beata Kwapińska - nauczyciel mianowany
4.Barbara Misztal - nauczyciel mianowany
5.Anetta Niewęgłowska - nauczyciel dyplomowany
6.Lucyna Kieraś - nauczyciel mianowany
7.Dorota Piejek - nauczyciel mianowany

8.Ilona Sokołowska - nauczyciel dyplomowany

Pracownicy pomocniczo - obsługowi:

1 intendent
4 woźne
1 kucharka
1 pomoc kuchenna
1 pomoc nauczyciela
1 dozorca