Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Ewaluacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/ 2020 jest przeprowadzana w terminie od 01.10.2019 r. do 30.05.2020 r. przez zespół do spraw ewaluacji. Przedmiotem ewaluacji jest :
Wymaganie 6: Rodzice są partnerami przedszkola.

Cel ewaluacji: Pozyskiwanie informacji na temat działań nauczycieli i rodziców, które mają wpływ na efektywną współpracę. Badanie roli rodziców w zakresie współdecydowania w sprawach przedszkola oraz realizowania inicjatyw na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.
Podstawą do pozyskania informacji o badanym wymaganiu będą:
Ankiety dla nauczycieli, ankiety dla rodziców, analiza dokumentacji nauczycieli, wywiad z Dyrektorem, Radą Rodziców, rozmowy z nauczycielami, rozmowy z rodzicami.
Ewaluacja wewnętrzna w naszym przedszkolu jest realizowana w dniach 01.09.2017r.- 30.05.2018r.  przez zespół do ewaluacji. Do opisów badanych wymagań wykorzystane będą informacje uzyskane od dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora , pracowników niepedagogicznych przedszkola i analizy dokumentów.