Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Ewaluacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Ewaluacja wewnętrzna w naszym przedszkolu jest realizowana w dniach 01.09.2017r.- 30.05.2018r.  przez zespół do ewaluacji. Do opisów badanych wymagań wykorzystane będą informacje uzyskane od dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora , pracowników niepedagogicznych przedszkola i analizy dokumentów.


Wymaganie nr3 :
Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne.