Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Zmiana organizacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
zdjęcie
przyprowadzania i odbierania dzieci
Zmiana organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci.
 
Rodzic/opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko daje sygnał dzwonkiem a następnie wchodzi do części wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady: 1 rodzic/opiekun z dzieckiem z zachowaniem dystansu społecznego nie mniej niż 2 m, rodzic-pracownik. Obowiązkowe jest rygorystyczne przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
W części wspólnej szatni dyżuruje pracownik administracyjno-obsługowy, zaopatrzony w środki ochronne, który kieruje dziecko do szatni a następnie do właściwej grupy.
Rodzice/opiekunowie kontaktują się z nauczycielem poza salą z zachowaniem bezpiecznej odległości i ochrony osobistej; chęć kontaktu z nauczycielem zgłaszają do pracownika administracyjno-obsługowego dyżurującego w szatni przedszkola. Zalecany jest kontakt telefoniczny .
powrót