Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Zadania dla grupy IV

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
zdjęcie
dzieci 5 i 6 letnie.
mail grupowy: grupa4przedszkole20@onet.pl
Ze względu na zaistniałą sytuację zachęcamy rodziców do zabaw i wykonywania proponowanych zadań wspólnie z dzieckiem.Jeżeli ktoś chciałby powtórzyć sobie zabawy lub zadania, które już były proszę szukać w załącznikach zadania

22.06.2020r.

Ćwiczenia gimnastyczne.
Proponujemy zestaw gimnastyki dostępny pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
Góry to...- zabawa w skojarzenia.
W zabawie mogą wziąć udział wszyscy członkowie rodziny. Przygotowujemy mapę fizyczną Polski. Każdy uczestnik zabawy opowiada o tym, z czym kojarzą mu się góry. Następnie rodzic kieruje pytania do dziecka:
  • Jaki nazywają się góry w Polsce?
  • Jak wyglądają góry?
  • Czym się od siebie różnią?
  • Co można robić w górach?
  • Jak powinniśmy się zachowywać na szlaku turystycznym?
Kolejnym zadaniem jest zlokalizowanie na mapie: Gór Świętokrzyskich, Karpat, Sudetów oraz wspólne oglądanie prezentacji polskich krajobrazów:
https://www.youtube.com/watch?v=kHg_tid5mP4

Taniec swobodny do piosenki: „Polskie krajobrazy”
https://www.youtube.com/watch?v=lQUZy3vDr4g
Góry, nasze góry”- słuchanie wiersza.
Przed rozpoczęciem czytania rodzic wyjaśnia dziecku trudne pojęcia: baca, hale.
„Góry, nasze góry”
Janina Porazińska
Góry, nasze góry. Hale, nasze hale.
Kto was zna tak dobrze, jako my, górale.
Góry, nasze góry. Wy, wysokie szczyty.
Kto was przewędrował? Góral rodowity.
Po lekturze wiersza rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę, pytając: Kto to jest góral?
Gdzie, według wiersza góral wypasa owce? Co to są hale? Jak nazywa się góral, który zajmuje się wypasem owiec na halach?
Dziecko układa z liter napisy: hale, baca, owce, Tatry.
W górach”. Zapoznanie dziecka z nazwą najwyższych polskich gór z ich szczytami. Rodzic pokazuje dziecku na mapie pasmo Tatr i prezentuje napis „Tatry”. Następnie dziecko stara się wyszukać nazwy rzek, które mają swoje źródła w Tatrach, oraz nazwy miejscowości z tego regionu. Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat góralskich tradycji: strojów ludowych, gwary i potraw. Wiele ciekawostek i zdjęć można znaleźć na stronie: https://zakopane.com/pl/kultura-goralska-krotki-przewodnik/
Na górskim szlaku- zabawa ruchowa. Rodzic tworzy tor przeszkód imitujący górski szlak. Wykorzystać można obręcze, woreczki, skakanki itp. Mogą się pojawić przeszkody takie jak: przejście po kamykach, skok przez kałużę, wąska ścieżka.
Górski pejzaż- praca plastyczna. Malowanie farbami na dużym arkuszu papieru.
Karty pracy sześciolatka: część 4, strona 43
Karty pracy pięciolatka: część 4, strona 36, 37

23.06.2020r.

Słoneczny łańcuch skojarzeń”-zabawa.
Rodzic mówi słowo „słońce” i prosi, aby dziecko powiedziało słowo, które kojarzy się ze słońcem. Następnie rodzic lub rodzeństwo wypowiada kolejne słowo związane z poprzednim. Zabawę można przeprowadzić z wykorzystaniem słownictwa z języka angielskiego (słońce-sun, gorąco-hot, lato-summer, piasek-sand, plaża-beach).
Nad morzem”- budowanie wypowiedzi na podany temat. Rodzic przygotowuje mapę, na której wskazuje Morze Bałtyckie. Zachęca dziecko do podawania nazw państw, które mają dostęp do morza, odczytywania nazw polskich rzek, które do niego uchodzą. Wspólnie z rodzicem przedszkolak ogląda zdjęcia przedstawiające morski krajobraz: mewy, fale, wiatr. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie i wyodrębnienie głoski w nagłosie i wygłosie słów: mewy, fale wiatr i ułożenie nowych słów rozpoczynających się od wyodrębnionych głosek (słowa powinny być związane z morzem). Rodzic zwraca uwagę na to, ze w języku polskim nie występują wyrazy zaczynające się od głoski y.
Plażowe zagadki”- zabawa. Rodzic gromadzi w jednym miejscu na stole lub dywanie różne przedmioty. Ukrywa je pod kocem. Wyjaśnia dziecku, że to wiatr ukrył pod piaskiem różne przedmioty i zadaniem dziecka jest rozpoznać je za pomocą dotyku. Dziecko wyjmuje rozpoznaną rzecz spod materiału a następnie dzieli jej nazwę na sylaby i głoski., przelicza je, podaje słowo, które rymuje się z daną nazwą, układa zdanie z daną nazwą.
Zapamiętaj ten wzór”- rodzic układa ze sznurka na podłodze wzór fali. Dziecko idzie wzdłuż sznurka stopa za stopą , następnie usuwa sznurek, dziecko idzie według zapamiętanego wzoru.
Morskie muszle”- rysowanie muszli kredkami (w różnych kształtach, wzorach, barwach).
Tacki z piaskiem”- zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem tacek z piaskiem. Dziecko wykonuje rysunki według własnego pomysłu: palcem, patykiem, drugą stroną kredki. Następnie odwzorowuje gotowy obrazek na papierze. Może też posmarować wybrane elementy obrazka klejem i posypać je piaskiem.
Karty pracy dla pięciolatków: część 4, strona 40
Karty pracy dla sześciolatków: część 4 strony 44 a, b

24.06.2020r.


Wyruszamy w podróż”- rodzic inspiruje dziecko do rozmowy na temat planowania podróży. Dziecko próbuje powiedzieć, o czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż, co zabieramy jadąc w góry, nad morze, nad wodę, do lasu, na łąkę. Warto też omówić środki transportu, którymi można udać się w podróż. Jeśli w domu są przewodniki turystyczne, bilety kolejowe, autobusowe, lotnicze- pokazujemy je dziecku.
Wakacyjne rady”- słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.
Rodzic prosi, aby dziecko zwróciło uwagę na wakacyjne rady związane z bezpieczeństwem podczas słuchania wiersza.


„Wakacyjne rady”
Wiera Badalska


Głowa nie jest od parady,
służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda
chłodna, bystra, czysta,
tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane,
gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj!-
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie,
jaka rada stąd wynika:
gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,
ale ważna rada:
idąc na wycieczkę pieszą
dobre buty wkładaj!


Po wysłuchaniu wiersza należy omówić wszystkie rady w nim zawarte. Dodatkowo dziecko notuje je w dostępny sposób (rysuje lub pisze).
Przestrzegaj zasad”- rozmowa na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji. Przypomnienie numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997. Warto obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y
oraz https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
Pomocne znaki”- nauka odczytywania znaków. Dziecko próbuje samodzielnie sformułować, co oznaczają konkretne znaki: pola namiotowe, plaża strzeżona, punkt informacji turystycznej, zakaz kąpieli, zakaz rozpalania ognisk. Dziecko porównuje kształty i kolory znaków przygotowanych przez rodzica oraz sposób oznaczenia szlaków turystycznych i kolory flag na kąpieliskach.
Mały ratownik”- taniec przy dowolnej muzyce...Na przerwę w muzyce dziecko zatrzymuje się i recytuje za rodzicem jedną z zasad dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji. Atrakcyjniej będzie mówić przez megafon (rolkę po papierowym ręczniku).
Karty pracy dla pięciolatków: część 4, strona 39 a,b
Karty pracy dla sześciolatków: część 4, strony 45 a,b, 48

25.06.2020r.
Mój przyjaciel”- rozmowa na temat przyjaciół, próba określania, kto to jest przyjaciel. Dziecko odpowiada na pytania: Kogo nazywamy przyjacielem? Czym przyjaciel różni się od kolegi? Jak powinien się zachowywać przyjaciel? Co to znaczy, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie? Jak ma na imię Twój przyjaciel/ przyjaciółka? Mój przyjaciel jest…..(zadaniem dziecka jest dokończyć zdanie.
Kolorowy pociąg”- praca z wierszem. Przed lekturą wiersza rodzic prosi dziecko, aby zapamiętało kto jechał pociągiem.
„Kolorowy pociąg”
Dorota Gellner

Wycinam z papieru kolorowy pociąg.
Kolorowe koła po szynach turkoczą.
W niebieskim wagonie- niebo rozgwieżdżone,
w żółtym- słońce z uśmiechem złocistym.
W czerwonym- kilka maków,
w białym- puszysty obłok,
w zielonym- wilgotne listki.
A w ostatnim- największym-
bukiet spełnionych marzeń.
Dziecko wycina z kartonu kolorowe prostokąty- wagony, zapisuje ich numery od 1 do 6. Rodzic ponownie czyta wiersz, dziecko układa wagony w kolejności, siada do stolika i rysuje w kazdym wagonie elementy przedstawione w wierszu. Na zakończenie dziecko opowiada o tym , co narysowało w każdym z wagonów, ćwiczy przy okazji liczebniki porządkowe.
Strój kąpielowy”- zabawa plastyczna. Potrzebne będą wycięte z kartonu kształty strojów kąpielowych, które dziecko ozdabia rysunkami wyciętymi z kolorowych czasopism.
Globus”- szukanie na globusie państw i kontynentów. Określanie upragnionych kierunków wyjazdu dziecka na zagraniczne wakacje.
„Bursztynek”- taniec do piosenki z dziecięcego repertuaru dostępnej pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=vj0Rc_Px5Io
Karty pracy dla pięciolatków: część 4, strony 40 a, b
Karty pracy dla sześciolatków: 46 a, b

26.06.2020r.

Lato wreszcie”- wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.

„Lato wreszcie”
Urszula Kozłowska

Już walizki w bagażniku,
torba, plecak, pięć koszyków…
Czy na pewno wszystko mamy?
Bo za chwilę wyjeżdżamy!
Tata już przy kierownicy,
denerwuje się i krzyczy.
Szkoda przecież każdej chwili!
- Jedźmy w końcu, moi mili!

Lato, lato, lato wreszcie
Nie będziemy siedzieć w mieście!

Wszyscy więc wsiadają prędko:
Dziadek Władek z wielką wędką,
babcia z kotem, pies nasz Ciapek,
Mama (niosąc stos kanapek),
moja siostra z parasolką
i braciszek z deskorolką,
potem ja z piłkami dwiema…
lecz już dla mnie miejsca nie ma!

Lato, lato, lato wreszcie
Czy będziemy siedzieć w mieście?

Tata mówi:- Nie ma strachu,
jeszcze miejsce jest na dachu.
Więc mi trochę zrzedła minka:
Ja na dachu? Ja...dziewczynka?
Tata tylko kręci głową:
-Cóż za pomysł, daję słowo?!
Oj, córeczko moja mała,
coś ty sobie ubzdurała?

Lato, lato, lato wreszcie
Nie będziemy siedzieć w mieście!

Już na dachu stos bagaży, a ja uśmiech mam na twarzy.
Siedzę sobie obok mamy,
no i wreszcie wyjeżdżamy!
Słońce nam wskazuje drogę-
już doczekać się nie mogę!
Wiem, że w dali na nas czeka
Las szumiący, łąka, rzeka…
Lato, lato, lato wreszcie
Nie będziemy siedzieć w mieście!
Pytania do dziecka:
- O czym jest wiersz?
- Dokąd wyjeżdżają bohaterowie wiersza?
- Co ze sobą zabierają?
- Jak chciałabyś/chciałbyś spędzić wakacje?
Moja wyspa”- praca techniczna. Rodzic przygotowuje materiał przyrodniczy i plastyczny: piasek, kamyki, patyczki, kawałki kory, piórka, masę solną, plastelinę, rolki po papierze, plastikowe zakrętki, koraliki. Dziecko przygotowuje swoją wyspę na talerzyku jednorazowym-papierowym. Wypełnia go grubą warstwą masy solnej z piaskiem, którą zagospodarowuje według własnego pomysłu. Wyspę układa na oceanie zrobionym z pogniecionej folii. Pod folią układa muszelki, koraliki, kamyki i cienkie paski zielonej bibuły. Na koniec opowiada o swojej wyspie, co się na niej znajduje.

Karty pracy dla sześciolatków: część 4, strony 47 a, b, 48.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM SŁONECZNYCH, ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !

 

Załączniki artykułu

angielski 2 kwietnia(1) (Pobrań: 29)
Dla pięciolatków (Pobrań: 9)
Pięciolatki (Pobrań: 10)
KURA Z KURCZĘTAMI 5L (Pobrań: 26)
MOTYL PIĘCIOLATKI(1) (Pobrań: 25)
Wielkanoc (Pobrań: 12)
Załącznik 4 (Pobrań: 6)
załącznik 1 (Pobrań: 26)
załącznik 2 (Pobrań: 24)
załącznik 3 (Pobrań: 22)
zadania na 04.05.2020 (Pobrań: 10)
ZAŁĄCZNIK 5 (Pobrań: 10)
ZAŁĄCZNIK 5A (Pobrań: 11)
Religia. (Pobrań: 9)
zadania na 06.05.2020 (Pobrań: 7)
zadania na 07.05.2020 (Pobrań: 10)
zadania na 08.05.2020r. (Pobrań: 10)
12.05 dla pięciolatków (Pobrań: 11)
Religia 18.05.2020r. (Pobrań: 25)
zadania na 19.05.2020 (Pobrań: 10)
zadania na 21.05.2020 (Pobrań: 9)
Religia 26.05.2020 (Pobrań: 7)
Zadania na 01.06.2020r. (Pobrań: 10)
Religia 10.06.2020 (Pobrań: 16)
Religia 22.06.2020 (Pobrań: 7)
powrót