Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Informacja dla rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
zdjęcie
Planowane otwarcie przedszkola nastąpi 14 maja 2020r.dla zgłoszonych wcześniej (do 04.05.2020r) dz

Drodzy Rodzice!


Zgodnie z decyzją Referatu Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego planowane otwarcie przedszkola nastąpi 14 maja 2020r.dla zgłoszonych wcześniej (do 04.05.2020r) dzieci.

Proszę o wcześniejsze przybycie w tym dniu do placówki w celu zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa dzieci i pracowników w Przedszkolu Samorządowym nr 20 w Piotrkowie Tryb. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podpisaniu deklaracji i stosownych oświadczeń.

W związku z tym, że od dn. 14.05.2020 r. do odwołania zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego możliwe jest przyjęcie do przedszkola wyłącznie ograniczona ilość dzieci na każdy z oddziałów, zobowiązuje się rodziców do zgłaszania chęci objęcia dziecka przez przedszkole opieką, najpóźniej dzień przed datą ewentualnego przyprowadzenia dziecka do placówki –zgłoszenia telefoniczne 44 646 76 65, email przedszkole20@przedszkole20.piotrkow.pl.
Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor placówki.
  1. W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  2. Pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, i realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19.
  3. Po przyjęciu dziecka do placówki rodzice zobowiązani są wypełnić deklarację oraz oświadczenia (załącznik nr 1).

Zasady przyprowadzania/odbierania dzieci

Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 m² - obowiązkowe jest rygorystyczne przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Rodzice/opiekunowie wchodzą tylko do szatni placówki, by rozebrać dziecko – w szatni może przybywać jednocześnie 2 rodziców z dziećmi; w części wspólnej szatni dyżuruje pracownik administracyjno-obsługowy, zaopatrzony w środki ochronne( maseczka na nos i usta , rekawiczki), który kieruje dziecko do włąściwej grupy

Rodzice/opiekunowie kontaktują się z nauczycielem poza salą z zachowaniem bezpiecznej odległości i ochrony osobistej; chęć kontaktu z nauczycielem zgłaszają do pracownika administracyjno-obsługowego dyżurującego w szatni przedszkola.

Z poważaniem,
dyr. Dorota Dziubecka
___________________________________________________
Przedszkole Samorządowe nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim
ul.I.J. Paderewskiego 1A
tel. 44 646 76 65
e-mail: przedszkole20@przedszkole20.piotrkow.pl
www.przedszkole20.piotrkow.pl
 
powrót